KẾ HOẠCH Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ ba - 11/04/2023 09:04 826
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Tháng hành động), cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ THÁNG HÀNH ĐỘNG
Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.
II. MỤC TIÊU
1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm; kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng cao, các cơ sở vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm.
2. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
- Thời gian: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2023.
- Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, Tháng hành động năm 2023 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn.
2. Gắn trách nhiệm của UBND các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.
Các hoạt động chính được triển khai như sau:
1. Tổ chức triển khai Tháng hành động
- Tại tuyến tỉnh: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2023 tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh tham dự Lễ phát động Tháng hành động năm 2023, các Hội nghị liên quan tại các huyện, thị xã, thành phố.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố: căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức (hội nghị hoặc lễ phát động hoặc hình thức khác) phổ biến công tác triển khai Tháng hành động ở các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. Tăng cường phổ biến thông điệp Tháng hành động qua các kênh truyền thông khác như: Báo viết, báo điện tử, hệ thống truyền thanh, truyền hình, website, tờ rơi, áp phích,…
- Thời gian: Từ ngày 15/4 đến ngày 25/4/2023.
2. Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm an toàn thực phẩm (kèm theo Phụ lục 1)
- Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức chính trị - xã hội triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài, tổ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về an toàn thực phẩm.
- Huy động các cơ quan thông tấn báo chí ở địa phương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm, biểu dương, quảng bá các sản phẩm, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, phù hợp quy định của pháp luật trên địa bàn.
- Huy động hệ thống loa truyền thanh xã, phường, thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm; đồng thời, cảnh báo đến người tiêu dùng những tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm các quy định của pháp luật.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...
- Công khai các cơ sở, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm trái pháp luật.
3. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 (kèm theo Phụ lục 2)
- Tại tỉnh: Thành lập 01 Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, tiến hành kiểm tra tại 11 huyện, thị xã, thành phố.
- Tại cấp huyện; cấp xã: Thành lập các Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp quản lý.
- Khi tổ chức các Đoàn thanh, kiểm tra cần có đầy đủ thành phần các cơ quan chuyên môn, đảm bảo đúng thẩm quyền, chuẩn bị đầy đủ các văn bản có liên quan, trang thiết bị kỹ thuật lấy mẫu, dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
4. Công tác báo cáo tổng kết Tháng hành động
Kết thúc Tháng hành động năm 2023, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP (gửi kèm); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh báo cáo theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Kế hoạch số 332/KH-BCĐTƯATTP (gửi kèm); các báo cáo (kèm file word) gửi về Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Số 20 đường Lê Duẩn, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; điện thoại (0271) 6.250.857; email: chicucatvstp@binhphuoc.gov.vn) trước ngày 20/5/2023 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh và cơ quan cấp trên có thẩm quyền.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tiến trình thực hiện
- Triển khai chiến dịch tuyên truyền: Từ ngày 10/4 đến ngày 15/5/2023.
- Tổ chức phổ biến triển khai Tháng hành động: Từ ngày 10/4 đến ngày 15/4/2023.
- Tổ chức thanh, kiểm tra: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/5/2023.
- Tổng hợp báo cáo, tổng kết: Trước ngày 20/5/2023.
2. Kinh phí
- Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành.
- Kinh phí hỗ trợ của địa phương.
- Kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp với UBND thị xã Chơn Thành xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng hành động năm 2023 với chủ đề “Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và cung cấp tài liệu, thông tin cho các cơ quan tuyên truyền, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động. Cung cấp nội dung, băng, đĩa tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các cấp, các ngành.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan thành lập Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm cấp tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm và tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh đúng thời gian quy định.
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh trong việc triển khai công tác tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm; công bố thông tin các cơ sở vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.
- Có phương án chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo đủ lực lượng chuyên môn, trang thiết bị, thuốc và hóa chất để kịp thời ứng phó khi có sự cố mất an toàn thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tăng cường các hoạt động chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý (việc kinh doanh, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật lưu thông trên địa bàn tỉnh và duy trì các chốt kiểm dịch liên ngành đầu mối giao thông để kiểm soát động vật, sản phẩm động vật chuyển vào lưu hành tại tỉnh).
- Kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Bảo đảm an toàn trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm và sử dụng thức ăn chăn nuôi.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2023 đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.
- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.
- Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
3. Sở Công Thương
- Tăng cường kiểm soát các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ của ngành quản lý. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Thánh hành động năm 2023 đến các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành quản lý.
- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.
- Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
4. Cục Quản lý thị trường tỉnh
- Tăng cường kiểm soát, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc tàng trữ, vận chuyển, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu. Sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
- Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát, triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2023.
- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.
- Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
5. Công an tỉnh
- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm đối với các loại thực phẩm lưu thông trên địa bàn tỉnh. Phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
- Tuyên truyền, chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm Tháng hành động năm 2023.
- Cử cán bộ, công chức tham gia Đoàn Thanh, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh.
- Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo các cơ quan truyền thông trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động an toàn thực phẩm trong Tháng hành động, thông báo kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các cơ sở vi phạm quy định an toàn thực phẩm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.
- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí xuất bản liên quan đến thông tin tuyên truyền triển khai về hoạt động an toàn thực phẩm trong Tháng hành động năm 2023
- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định.
7. Sở Tài chính
Thẩm định kinh phí phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm từ dự toán đã giao cho các đơn vị trong năm 2023 và quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
8. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh
Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền về tình hình an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền phổ biến kiến thức, các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; biểu dương tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, công khai tổ chức, các nhân vi phạm, sản phẩm không đạt tiêu chuẩn để cảnh báo cho cộng đồng.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên Mặt trận
- Tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thông báo, kiến nghị các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định.
- Phối hợp các ngành chức năng giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, vận động cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn. Vận động hội viên ký cam kết và giám sát việc chấp hành, thân thủ quy định về an toàn thực phẩm.
10. Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
- Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên và người tiêu dùng tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm của những cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, tố giác và thông báo, kiến nghị các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý theo quy định.
11. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Tháng hành động năm 2023 trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm Tháng hành động trên địa bàn.
- Tăng cường công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm. Hướng dẫn người tiêu dùng cách lựa chọn thực phẩm, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn; người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm và phòng, chống Covid-19 theo hướng dẫn của Sở Y tế.
- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn thực phẩm đảm bảo đúng quy định. Chuẩn bị các nội dung báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh.
- Báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Việc làm Bình Phước
Công báo Chính phủ
DVC Quốc gia
Ecom Binh Phuoc
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1,786
  • Hôm nay457,976
  • Tháng hiện tại945,935
  • Tổng lượt truy cập286,344,036
ỨNG DỤNG
1 bp today
3 dhtn
2 ioffice
4 congbao
Portal_Ispeed
sổ tay đảng viên
Tạp chi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây